Sorvaamo-hanke auttaa työttömiä työllistymään säilyttävän korjaus­rakentamisen alalle. Hanke tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia, jotka voivat kestää kuukaudesta puoleen vuoteen. Hiedan­rannassa järjestetään myös korjausrakentamiseen liittyviä tilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia.

Sorvaamo-hankkeessa

yhdistyy työ ja oppiminen. Opiskelija oppii tekemällä töitä ja valmistau­tuu samalla oppilaitos­ten näyttöihin. Työsuunnitelma sorvataan kunkin osallistu­jan tarpeiden mukaan.

Sorvaamo on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Tampereen kaupungin puolelta Hiedanran­nan kehitysohjelma, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä – KITIA, työllisyyspalve­lut ja Tampereen Tilapalvelut Oy. Mukana ovat myös Pirkanmaan TE-toimisto, alueen oppi­laitok­set ja yri­tykset, Rakennuskulttuurikeskus Piiru sekä Pirkanmaan maakun­tamuseo.

Säilyttävässä korjausrakentamisessa

rakennusta mietitään kokonaisuutena. Siinä huomioidaan rakennuksen ikä, rakennusosien elin­kaari, yksittäiset vauriot, käytetyt materiaalit, aikaisemmin tehdyt korjaukset sekä raken­nuksen käyttötarkoitus. Kor­jauksessa pyritään säilyttämään rakennuksen henki.                             .
Säilyttävä korjausrakentaminen soveltuu kaikenikäisiin rakennuk­siin. Se pidentää rakennuk­sen elinkaarta, säästää materiaaleja, parantaa laatua ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Työkokeilumahdollisuuksia:

  • dokumentointi: valokuvaus, arkistointi, historiatietojen etsiminen, portfolion tekeminen
  • purkutyö, jossa poistetaan vaurioituneet rakenteet sekä materiaalit
  • rakenteiden korjaus ja uusiminen
  • perustusten tarkistus ja tarvittavat korjaukset
  • pintakäsittelytyöt: pinkopahvitus, maalaus, tapetointi
  • ikkunoiden ja ovien kunnostus
  • hirsikehikon korjaus
  • ulkovuorin kunnostus ja maalaus

Kaikki haastatellaan ja mietitään yhdessä, mistä löytyisi sopivia jatkopolkuja

Ota yhteyttä!

Sorvaamo – Säilyttävän korjaamisen ammatillinen tukipalvelu
Ekokumppanit Oy, PL 487, 33101 Tampere
Sähköpostiosoite: if.erepmat@nenotnar.amri
puh: 040 1304854
https://www.facebook.com/sorvaamohanke.fi/
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21050